Нов клиент

Регистрирај ја сметката

Со создавање на сметка ќе можете побргу да купувате, да зачувате нарачка и пратете ги нарачките што сте ги направиле претходно. Исто така може да добиете купини за попуст, регуларен попуст и.т.н

Најавете се:

Ве молиме причекајте 2 минути доколку имате неуспешна најава или доколку се врши автоматска одјава на вашето корисничко име тогаш вие веќе сте најавени од друг уред. Одјавете се од другиот уред и пробајте повторно. Доколку овој проблем се појавува почесто тогаш можеби се врши злоупотреба на вашето корисничко име и вашата е-маил адреса и за помош ве молиме контактирајте го администраторот!

Нарачки за карго се примаат до 15.20 часот